I tillegg setter kommunen inn egne biler. skriver at søppelfirmaet Veireno er bak skjema så langt denne uken og at 1.800 tonn søppel ligger ute i Oslo. I starten av oktober tok selskapet over renovasjonsanbudet, verdt nesten 420 millioner kroner, og det har gått tre uker siden kommunen hevdet det nærmet seg normaltilstand.I tråd med kontrakten får Veireno dagbøter for manglende henting. Satsene ligger på 1.000 kroner per dag for avfallsbeholdere under 1.200 liter, og 6.000 kroner når de overstiger denne grensen. Kommunen vil ikke kommentere hvor mange bøter det er snakk om.– For å ivareta den videre kontraktsoppfølgingen på en måte som bidrar til at leveransen blir normalisert, ønsker vi ikke å opplyse om beløpets størrelse, sier kommunikasjonsdirektør Tone Dalen i renovasjonsetaten. Hun håper og tror det blir bedring.Etaten setter nå inn egne biler og mannskap og sender regningen til Veireno. Selskapets eier Jonny Enger mener de ikke ligger etter.– Uken må sees under ett. Vi ligger kanskje bak per fredag, men vi kjører i helgen og planlegger å komme ovenpå. (©NTB)