Dollaren har svekket seg markert mot euro og mot sveitsiske franc og yen, som anses som trygge valutaer. Både korte og lange amerikanske statsrenter har falt, og markedet har nå priset ned sannsynligheten for en renteheving fra Fed i desember fra 80 prosent til rundt 50 prosent, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbankens morgenrapport onsdag.Hun skriver videre at det er usikkert hva vi kan vente i form av markedsreaksjoner.- Noen mener at Trump ved roret vil bidra til at Feds rentehevinger vil bli skjøvet lenger ut i tid som følge av en svekket amerikansk økonomi. Andre mener at Fed snarere vil sette rentene raskere opp fordi Trumps politikk vil føre til høyere lønnsvekst og inflasjon.- Tiden vil vise, men vi venter uansett stor volatilitet i markedene i nærmeste framtid, legger hun til.I morgenrapporten vises det også til at den norske kronen har svekket seg markert mot den felleseuropeiske valutaen i løpet av natten og at krysset EUR/NOK så langt har toppet ut på 9,2550 etter en sluttnotering på 9,0780 i New York i går kveld.Hun peker også på at andre råvarevalutaer som AUD, CAD og NZD har sammen med den amerikanske dollaren falt markert. Så langt er det japanske yen, euro og sveitsiske franc som har styrket seg mest. Hun legger også til at fallet i oljeprisen (ned mot USD 45 per fat) har bidratt til den svake utviklingen for råvarevalutaene.- Men utsiktene for en langvarig periode med usikkerhet på markedene er nok det som trolig vil bidra til at kronen vil handle på svake nivåer mot euroen sammenlignet med nivåene i oktober og frem til i natt, skriver hun.