Statoil-sjefen vil ha direkte regulering av kull

Statoils konsernsjef Eldar Sætre tror ikke CO2-pris vil være nok til å ta knekken på kullet. Han mener sterkere lut må til.

– Europa må adressere kull langt mer kraftfullt, sier Sætre til NTB.Han mener prising av CO2-utslipp gjennom kvoter og avgifter har virket for dårlig. Kullet må fases ut raskere, og da er det direkte reguleringer som trengs.– Vi ser at det virker, sier Sætre.– I dag er ikke CO2-prisen høy nok. Inntil man får bredere dekning og mer effektive systemer, er reguleringer et nødvendig virkemiddel, sier han.Viser til USASætre viser til USA, som har brukt direkte reguleringer som et kjerneelement i sin politikk for å få ned kullutslippene. Der har dette vært det eneste tilgjengelige virkemiddelet fordi det ikke har vært noen politisk realisme i å få satt en høy nok CO2-pris på føderalt nivå.– USA har ikke noen annen måte å gjøre det på, poengterer Sætre.Et annet eksempel er Storbritannia, som har innført en høy CO2-avgift, men som bruker reguleringer på toppen av dette for å fase ut kullet raskere.– I Storbritannia har vi sett hvordan den skatten de har introdusert, kombinert med reguleringer, har gitt en ganske umiddelbar effekt inn i kraftmarkedet, sier Sætre.UtslippsstandarderSætre vil ikke gå så langt som til å si at kull bør forbys. Men over tid må kullforbruket kraftig ned.Statoils eget anslag er at kullforbruket i kraftsektoren må kuttes med tre firedeler fra dagens nivå innen 2040 hvis verden skal nå togradersmålet.En vanlig måte å regulere vekk kullet på er å innføre utslippsstandarder som er så strenge at de er vanskelige for kullkraftverk å møte, forklarer Steffen Kallbekken, direktør ved klimaforskningssenteret CICEP.– Avgifter er det ideelle virkemiddelet, men det er vanskelig å få innført en høy nok pris, sier han.Bekymret for kullplanerIfølge klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fins det grovt sett tre typer virkemidler som myndighetene kan sette inn.– Det er skatter og avgifter, det er reguleringer, og det er insentivordninger for teknologiutvikling, forskning og innovasjon. Alle disse virkemidlene må brukes, sier Helgesen.Han mener den teknologiske utviklingen nå går så raskt at det er godt håp om å vinne kampen mot kullet. Men det fins fortsatt mørke skyer på horisonten.– En del store land vurderer store satsinger på kull i kraftsektoren. Det gjelder særlig en del av de tyngre framvoksende økonomiene. Det blir viktig å unngå, advarer Helgesen.Vil selge gassStatoils egeninteresse i saken er åpenbar. Målet er at norsk gass skal fortrenge kull i kraftproduksjonen.Gass gir vesentlig lavere klimautslipp, og så lenge gassen erstatter kull, vil den hjelpe Europa med å nå klimamålene, påpeker Sætre. Han spår at gassproduksjonen vil holde seg høy med de riktige prissignalene og politiske signalene.– Jeg forstår ikke hvordan verden kan tillate seg ikke å bruke den muligheten, sier Sætre. (©NTB)


Les også