Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) steg med 2,3 prosent fra september til oktober etter nedgang de to foregående månedene. Det var i hovedsak høyere strømpriser og økt oljepris som bidro til oppgangen, melder SSB.Prisene på olje og gass samlet sett steg 4,3 prosent og var viktigste bidragsyter til oppgangen i PPI. Gassprisen var tilnærmet uendret fra september til oktober. Oljeprisen var i overkant av 50 dollar per fat gjennom store deler av oktober og har dermed økt betydelig siden januar i år da det ble notert priser under 30 dollar per fat.Strømprisene økte 18,6 prosent fra september til oktober. Elektrisitetsprisen svinger normalt en del, blant annet som følge av sesong og vær, slik at månedsendringer i denne størrelsesorden ikke er unormalt. Like fullt bidro oppgangen til at prisene i oktober var de høyeste siden april 2013.