Analytikere hadde på forhånd ventet en vekst på 0,3 prosent i månedene juli, august og september.Veksten i det som er Europas største økonomi, har avtatt siden begynnelsen av året. I de tre første månedene var veksten på 0,7 prosent og i de tre neste 0,4 prosent.Det er først og fremst privat forbruk og offentlige tiltak i forbindelse med de mange flyktningene som er kommet til Tyskland, som har bidratt til veksten i tredje kvartal.Også i Storbritannia er veksten svekket. Storbritannias BNP økte med 0,5 prosent fra annet til tredje kvartal, mot en vekst på 0,7 prosent fra første til annet kvartal, viser tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat.BNP gikk opp med 0,3 prosent i eurosonen som helhet, helt i tråd med forventningene. I hele EU lå veksten på 0,4 prosent. (©NTB)