Kjerneinflasjonen, målt ved KPI-JAE, økte på årsbasis med 2,9 prosent i oktober. Det var uendret fra september. Økningen var i tråd med forventningene.Det var ingen store overraskelser i enkeltpriser, fastslår DNB Markets. Klesprisene steg litt mer enn det som er vanlig i oktober og det gjorde også prisene på alkoholholdige drikkevarer. Bilprisene trakk imidlertid ned. Høyere elektrisitetspriser bidro til å trekke opp den samlede inflasjonen.
«
Dagens inflasjonstall var godt i tråd med forventningen og understøtter synet om at den tidligere oppgangen i inflasjonen var forbigående og at inflasjonstoppen er passert. Inflasjonen holder seg noe under Norges Banks anslag etter at den kom inn lavere enn ventet i september, men dette er neppe nok til å påvirke rentebeslutningen i desember. Norges Bank venter, som oss, at inflasjonen skal falle fremover ettersom effekten fra kronesvekkelsen fases ut. Dagens tall gjør altså lite med vår forventning om uendret styringsrente i desember, med boligpriser som fortsetter oppover, fortsatt tegn til bedring i økonomien generelt og inflasjon som tross alt fortsatt ligger over inflasjonsmålet». skriver DNB Markets' Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering.Gapet mot Norges Banks anslag for kjerneinflasjonen ble redusert fra 0,4 til 0,3 prosentpoeng.«Normalt ville en slik avstand til Norges Banks prognose hatt en signifikant påvirkning på rentebanen. Vi tror imidlertid Norges Bank er så lite gira på å senke renten ytterligere at virkningen nå blir svært beskjeden», skriver Nordea Markets ifølge TDN Finans.Meglerhuset mener det som skal til for at renten skal bli kuttet ytterligere er at norsk økonomi må utvikle seg vesentlig svakere enn anslått, eller kronen må styrke seg så mye at det gir utsikter til svakere utvikling i økonomien.«Så langt er vi overhodet ikke svekket i troen på at rentebunnen er nådd», sier Nordea.