EU-kommisjonen la onsdag fram sitt forslag til et nytt system der reisende fra land med visumfrihet må registrere for å kunne besøke Schengen-land. Norge er med i Schengen og vil dermed bli en del av ordningen.Det nye systemet skal hete ETIAS. Kommisjonens forslag er at reisende skal betale et gebyr på 5 euro når de registrerer seg. De vil da få et grønt lys som vil vare i fem år.Det er ventet at registreringen vil gå smertefritt for minst 95 prosent av de reisende. Men for enkelte vil varsellampen blinke rødt. Hensikten er å forhindre ulovlig innvandring og stanse reisende som kan utgjøre en fare.EU-kommisjonen sender nå forslaget videre til EU-parlamentet og EUs medlemsland for behandling der.– Vi vil delta i de videre forhandlingene om forslaget, på lik linje med de øvrige Schengen-landene, sier statssekretær Ove A. Vanebo (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet.EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos bekrefter at også briter kan bli tvunget til registrere seg når Storbritannia forlater EU.Ifølge EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans vil systemet betale seg selv gjennom gebyret på 5 euro per registrering. Driftskostnaden vil ligge på anslagsvis 85 millioner euro i året. (©NTB)