Vi shopper mer igjen

Butikker med salg av klær, sko, tekstiler og utstyrsvarer samt netthandel bidro til den overraskende sterke økningen i detaljhandelen fra september til oktober.

Klær - Foto - Scanpix
Næringsliv

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,9 prosent fra september til oktober i år, viser sesongjusterte tall fra SSB. Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra august til september i år.Nordea Markets og DNB Markets ventet en økning på 0,2 prosent, mens konsensus lå på 0,4 prosent.Den langsiktige trenden i detaljhandelen viser en forholdsvis flat utvikling helt tilbake til begynnelsen av 2014.Flere bransjer hadde økning i omsetningsvolumet fra september til oktober i år. Butikker med salg av klær, sko, tekstiler og utstyrsvarer samt netthandel bidro til økningen i denne perioden. Byggevarer og sportsutstyr viser også økning i sesongjustert volum.Salget i dagligvarebutikkene og salg av mat og drikke i spesialforretningene hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet fra september til oktober i år.Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene hadde en nedgang på 0,5 prosent i perioden august–oktober 2016 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2015.

detaljhandel
ssb
Nyheter
Næringsliv