: Marit Bjørgen startet Tiram (Marit baklengs) så sent som i midten av mars i fjor. Formålet er ifølge selskapets vedtekter å “utføre konsulentbistand innen trening/motivasjon/foredragsvirksomhet og det som står i forbindelse med det, samt foreta investeringer i verdipapirer og fast eiendom, herunder delta i andre selskaper”.Og det må Bjørgen ha gjort til gagns, da altså driftsinntektene bare på noen få måneder rundet tre millioner kroner, skriver Kapital.3,2 millionerKapital har prøvd å sjekke ut om så store inntekter virkelig kan komme fra “kun” noen måneder med konsulentbistand og foredrag, eller om Bjørgen også kan ha kanalisert noen av premie­inntektene fra 1. halvår 2015 og/eller sponsorinntektene fra sponsorer inn i Tiram Holding.Men Bjørgens manager Guri Hetland er lite behjelpelig med å oppklare saken.– Jeg har ingen kommentarer når det gjelder forvaltningen av hennes formue, eller det selskapet hennes, sier Hetland til Kapital.Vi har derfor selv prøvd å søke etter Bjørgens foredrag og opptredener på ulike arrangementer. Og det er selvsagt mulig at offisiell åpning av Nordic Crane Trondheims nye kontor- og verkstedbygg på Løvåsmyra utenfor Trondheim, samt deltagelse på Tine-arrangementer og å være frontfigur for en kampanje for Leca-byggestein og andre oppdrag, kan ha gitt gode inntekter.Uansett hvor de 3,2 millioner kronene i driftsinntekter stammer fra, så satt Bjørgen igjen med omtrent det samme før skatt. To millioner kroner er investert i obligasjonsfondet Odin Konservativ, mens resten er bankinnskudd.Konservativ forvaltningKonservativ er stikkordet for forvaltningen av hele Bjørgens formue. Veldig mye av det hun har tjent som profesjonell idrettsutøver er satt inn i det som heter Norges Skiforbunds løperfond. Pengene hennes som ligger der forvaltes ganske konservativt. Fordelen er at hun slipper inntektsskatt på dem så lenge hun er aktiv, og det er Bjørgen i høyeste grad nå igjen, etter permisjonen i forbindelse med at hun fødte sønnen Marius 2. juledag i fjor.Millionene som ikke ligger i løperfondet har Bjørgen investert i eiendom. Hun eier et hus i Voksenåsen i Oslo sammen med samboer Fred Børre Lundberg, hun eier to leiligheter i Trondheim og på Melhus, og hun eier en hytte på Oppdal. Samlet kjøpesum for de fire eiendommene er 15,5 millioner kroner. Den første ble kjøpt så tidlig som i 2008, så verdiene for alle eiendommene er nok en god del høyere enn kjøpesummene. Det eneste Bjørgen står registrert med av eierandeler ellers, er i et lite reklameselskap ved navn Maincard. Hun og Lundberg eier til sammen 1,1 prosent av selskapet, som driver med drift av elektroniske bonus- og fordelsprogrammer.Fordi millionene hun tjener som går inn i løperfondet ikke kommer frem i de årlige tallene for ligningsinntekt, er det vanskelig å si hva Bjørgen skuffer inn i årlige reelle inntekter. Men ligningsinntekten hennes i fjor var uansett på 3,3 millioner kroner, mens den var på hele 7,7 millioner kroner i 2014 og 4,5 millioner kroner i 2013.