«Internasjonalt er dagens store høydepunkt arbeidsmarkedstall fra USA for november», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.
Torssdagens tall for førstegangssøkende til ledighetstrygd var noe høyere enn ventet, men nivået er fortsatt svært lavt og indikerer videre bedring i arbeidsmarkedet, mener meglerhuset.«Vi venter en oppgang i sysselsettingen på 190.000 personer i november, noe sterkere enn økningen på 161.000 i oktober. Konsensus venter en oppgang på 175.000 personer. Arbeidsledighetsraten ventes av konsensus å være uendret på 4,9 prosent i november, mens vi venter en liten nedgang til 4,8 prosent. Fortsatt gode arbeidsmarkedstall vil støtte opp om vår forventning om en renteheving fra Fed på møtet 14. desember», konkluderer DNB Markets.Nordea Markets karakteriserer dagens tall som «månedens viktigste». Meglerhuset venter at det ble skapt 165.000 nye jobber i november, rimelig i tråd med oktober-tallet på 161.000, men litt svakere enn snittet på 181.000 så langt i år.«Fed ser trolig alt over 150.000 som konsistent med en videre tilstramming i arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten faller trolig en tidel til 4,8 prosent og lønnsveksten er ventet å holde seg uendret på 2,8 prosent å/å», skriver Nordea Markets.