Dobling i tvangsinnkreving av gjeld

360.000 ganger vil namsmannen ha blitt spurt om å tvangsinnkreve gjeld i år, ifølge politidirektoratets beregninger. Det er dobbelt så ofte som for ti år siden.

 Det skriver E24. En kraftig vekst for forbruksbankene de siste år, har også dratt med seg annen konsekvens – stadig flere mennesker havner i gjeldsproblemer.Den samlede forbruksgjelden i Norge antas nå å være på rundt 90 milliarder kroner, og mye av denne gjelda får nå namsmannen forespørsler om å tvangsinnkreve.– Når inkassoselskapene gir opp å få folk til å betale frivillig, må de til namsmannen og få bistand til å drive inn pengene. Da kan namsmannen ta pant i folks hjem, biler og andre gjenstander. Vi tar også automatisk trekk fra lønn og trygdeytelser, sier Alexander Dey, namsfogd i Oslo, til E24.Han tror mye av problemet ligger i at kredittkort og forbrukslån er for lett tilgjengelig, slik at mange får kreditt i et omfang de ikke har mulighet til å betjene.Det er i Stavanger veksten har vært størst de siste par årene, ettersom oljebyen har merket konsekvensene av nedgangen i oljenæringen og ledigheten den har medført.– Det er folk som før har hatt full kontroll på egen økonomi, men som nå har problemer, sier Stavangers namsfogd Aud Ruthi Andersen. (©NTB)