Anundsen var i Stortinget onsdag for å redegjøre for om sikkerheten vil være god nok når slukking av FM-nettet etter planen starter rett over nyttår.God dekning og teknisk robusthet gjør at hensyn til beredskap ved overgangen fra FM til DAB, er ivaretatt, fastholdt justis- og beredskapsministeren.Anundsen viste i sin redegjørelse til en fersk rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De kravene som Stortinget har satt som forbehold, er innfridd, understreket han.– DSB konkluderer samlet med at de beredskapsmessige konsekvensene er usikre, men mest sannsynlig små, sa han.
– Skaper usikkerhet– Handler om forbrukerneSolvik-Olsen ville ikke svare
Bakgrunnen for redegjørelsen er at Fremskrittspartiets stortingsgruppe har foreslått at slukkingen av FM-nettet skal avbrytes – stikk i strid med regjeringens politikk. Forslaget begrunnes med nettopp hensynet til beredskap og forbrukerne.Aps mediepolitiske talsperson Arild Grande rettet hard kritikk mot både Frp og regjeringen som helhet fra Stortingets talerstol. Ved å skape usikkerhet om det blir slukking, skaper partiet uro og bekymring, mener han.– Debatten bidrar i seg selv til å svekke beredskapen fordi folk venter med å kjøpe DAB-radio, sa han.Fremskrittspartiet har varslet at de uansett vil legge fram forslag om å stanse slukkingen av FM-nettet, selv om beredskapen får grønt lys.– Er det et uttrykk for sviktende tillit til egen statsråd? spurte Grande.Arbeiderpartiet har gjort det klart at de vil gå inn for at slukkingen skal gjennomføres som planlagt, såfremt beredskapen er ivaretatt. Dermed vil det ikke være flertall for å utsette eller stanse slukkingen av FM-nettet.Fremskrittspartiets stortingsgruppe tok redegjørelsen fra sin egen statsråd «til etterretning». Men det er mange andre hensyn å ta, understreket mediepolitisk talsmann Ib Thomsen.Beslutningen om å innføre DAB og legge ned FM ble tatt mot Frps stemmer i 2011. Den rødgrønne regjeringen unnlot den gangen å fremheve vesentlig forbrukerinformasjon, mente Thomsen.– De glemte å si at forbrukerne må bytte radio i huset sitt, i bilen sin, på hytta og i fjøset. De glemte å si at turister ikke kan motta radiosignaler i Norge.– Jeg synes Senterpartiet bør si rett ut: Dette var en dårlig idé, sa Thomsen.Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) møtte i Stortinget for å redegjøre for om sikkerheten er god nok.Arbeiderpartiet lurte på hva Solvik-Olsen ville råde stortingsgruppa til å stemme. Men det ville ikke Frp-statsråden svare på.– Jeg synes det er unaturlig at en statsråd skal komme med en slik anbefaling. Det er derfor vi har den styringsformen vi har, sa han. (©NTB) (©NTB)