Det gjelder prosjektering og bygging av 23 kilometer med motorvei mellom Arendal og Tvedestrand.AF skal ifølge meldingen samarbeide med Kruse Smith Entreprenør på brobyggingen, med Otera Infra på elektroarbeider og Norconsult på prosjektering.Avtalen har en verdi på omtrent 3,2 milliarder kroner ekskludert merverdiavgift.Arbeidene er planlagt å starte i løpet av vinteren 2017, og ferdigstillelse er ventet høsten 2019.  - AF har lang erfaring med store og komplekse samferdselsprosjekter, og denne entreprisen passer godt til vår kapasitet og kompetanse. Vi er glade for å ha vunnet dette gigantprosjektet, og ser frem til å bygge smartere og raskere sammen med Nye Veier, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en pressemelding.