OPEC ser økt etterspørsel

OPEC sin månedsrapport for desember ble publisert i dag, og oljekartellet gjør endringer i estimatene for både tilbud og etterspørsel.

OPEC skriver i rapporten som er gjengitt av TDN Finans at de tror den globale oljeetterspørselen vil være 95,56 millioner fat pr dag i 2017. Det er dermed en marginal endring fra det tidligere estimatet på 95,55 millioner fat pr dag.Også for 2016 oppjusteres etterspørselen etter olje til 94,41 millioner fat pr dag fra 94,40 millioner fat pr dag. Økt tilbudNår det gjelder oljeproduksjonen utenfor OPEC i 2017, så oppjusteres estimatet med 70.000 fat per dag til 56,50 millioner fat pr dag. Estimatet for 2016 opprettholdes på 56,20 millioner fat pr dag. Etterspørselen etter OPEC-olje i 2016 opprettholdes også fra forrige rapport på 31,9 millioner fat, mens for 2017 blir den nedjustert med 100.000 fat pr dag til 32,6 millioner fat.OPEC tror de varslede produksjonskuttene vil bidra til å sende markedet i balanse i andre halvår 2017, melder TDN Finans.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også