Synger du julen inn på Facebook?

Du kan synge så mye julesanger du vil, men dersom du fremfører sangene «offentlig» krever det samtykke fra rettighetshavere, som også har krav på vederlag. Men når er fremføringen offentlig? 

Næringsliv
Dersom du er glad i å opptre for andre er det lurt å kjenne til hovedreglene om opphavsrett til musikk, slik at du unngår rettighetstrøbbel i jula.Sanger er vernet av opphavsrettDen som skaper en sang, får opphavsrett til sangen, eller verket. Opphavsretten innebærer at den eller de som har skapt sangen har enerett blant annet til å fremføre verket, slik at andre som ønsker å fremføre sangen må ha tillatelse fra denne eller disse for å gjøre dette. I tillegg har rettighetshaverne krav på vederlag når deres verk fremføres av andre.Ofte er det flere rettighetshavere til et musikalsk verk. For eksempel kan flere ha samarbeidet om å skrive en sang, eller sangen kan være satt sammen av en tekst og en melodi som er skrevet hver for seg. I tillegg kan en sang ha blitt bearbeidet på en slik måte at det er oppstått et nytt musikalsk verk, slik at både den som skrev den opprinnelige sangen og bearbeideren av den nye sangen får rettigheter til det nye verket. I slike tilfeller er det flere rettighetshavere som må samtykke, og som har krav på vederlag.Syng i vei i juleselskapetNår du tar gitaren fatt og drar i gang en allsang med nære venner og familie i juleselskap, eller barna går julebukk til naboen og byr på julesanger på nabotrappen, regnes dette som innenfor den private sfære. Da fremføres ikke sangen offentlig, og du behøver verken spørre rettighetshaverne til sangene om tillatelse eller betale for fremføringen.Dreier det seg om en større forsamling som publikum, eller forbindelsen mellom menneskene i forsamlingen er mer perifer enn venner og familie, kan det fort regnes som offentlig. Et eksempel kan være at man har invitert til julekonsert på velhuset eller lignende. Hvor grensen går, finnes det ikke klart svar på, men både antall personer i forsamlingen, og hvor nær eller personlig forbindelse det er mellom personene i gruppen, har betydning.Sang på nett = offentlig fremføringDeling av bilder og videoer i sosiale medier, fra både juleavslutninger og lystige lag, er blitt stadig vanligere. Det er heller ikke sjelden at talentfulle sangere legger ut egne fremføringer av sine favorittsanger på nett. Søker man for eksempel på Maria Menas «Home for Christmas» på Youtube, kommer det opp mange videoer med mer og mindre profesjonelle sangere som har lagt ut sin versjon av sangen.Dersom sangen legges åpent ut på Facebook, Youtube eller andre sosiale medier, er dette klart en offentlig fremføring, og åndsverklovens regler om enerett for rettighetshaverne må tas hensyn til. Med mindre Mena har samtykket til at disse videoene ble lagt ut, enten selv eller gjennom TONO, er slike videoer i strid med Maria Menas opphavsrett til sangen.«Men jeg har bare lagt det på min private Facebook-side»Noen tror at deling av innhold i lukkede grupper eller på private sider på Facebook ikke regnes som offentliggjøring. Det er feil. Også slik deling kan regnes som offentliggjøring, i alle fall der gruppen er av en viss størrelse. Også her vil både antall personer i gruppen og relasjonen mellom dem ha betydning. Har mer enn 100 personer tilgang, vil det nok normalt regnes som offentlig. Vårt råd er derfor å være forsiktig her, da det ikke nødvendigvis skal mye til før også deling i lukkede grupper regnes som offentlig.Mange julesanger kan likevel fritt brukesDet finnes likevel håp for den som gjerne vil opptre offentlig med julesanger. Opphavsretten varer nemlig ikke evig. 70 år etter utløpet av opphaverens dødsår faller verket «i det fri» - det vil si at hvem som helst kan benytte seg av verket uten samtykke, og uten å betale. Mange julesanger er i denne kategorien, og kan fritt brukes også på Facebook og Youtube etc.Bruk av ferdige innspillingerOm du ønsker å bruke allerede innspilt musikk, er det enda en problemstilling som må tas hensyn til. Det finnes også rettighetshavere til selve innspillingen, og disses rettigheter må også klareres – som regel av et plateselskap.Bekymringsfri julesangDet enkleste for den sangglade er derfor å holde julesangseansen innenfor den private sfære, som i et familieselskap – og å unngå deling i sosiale medier. Dersom deling er viktig, blir ting enklere dersom man velger gamle julesanger som er falt i det fri, og dersom man står for all fremføringen selv (uten bruk av ferdige innspillinger). Ellers må en sørge for at fremføringen er klarert med de respektive rettighetshaverne før offentligheten får ta del i opplevelsen.God jul!Av: Advokatfullmektig Sunniva Langei  DA.