Tidligere banksjef dømt for økonomisk utroskap

En tidligere banksjef i Vang Sparebank i Valdres er dømt til to og et halvt års fengsel for grov økonomisk utroskap.

Oslo Tinghus. Foto: Scanpix.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett begikk den tidligere banksjefen økonomisk utroskap i forbindelse med lån, kreditter og garantier for i overkant av 28 millioner kroner.Ett år av fengselsstraffen ble gjort betinget. Mannen er også dømt til å betale tilbake 11,3 millioner kroner til banken.– Økokrim mener at Oslo tingrett har vurdert forsvarligheten av den tidligere banksjefens kredittarbeid på en riktig måte og at straffen reflekterer tillitsbruddet, sier politiadvokat Jens H. Bachke i Økokrim.Oslo tingrett mente det var uten betydning for saken at tiltalte anså seg selv for å ha blitt lurt.– Dersom tiltalte hadde opptrådt forsvarlig og fulgt bankens kredittpolicy med fullgod sjekk av om bankens vilkår for lån, kreditter og garantier var oppfylt, så ville lånene, kredittene og garantiene uansett ikke ha blitt innvilget, heter det i dommen.Ved straffutmålingen ble det vurdert som formildende at tiltalte ikke har hatt noen egen vinning av handlingene, og at det har gått lang tid fra den straffbare handlingen fant sted til dommen falt onsdag i romjulen. Økokrim overtok saken fra Innlandet politidistrikt høsten 2014 og tok ut tiltale i april 2016. (©NTB)