Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) har fått oppdraget med å kvalitetssikre utenlandske yrkesutdannelser, skriver Klassekampen. Allerede før den nye ordningen var offisielt annonsert har søknadene begynt å strømme inn til NOKUT, som allerede mottar 10.000 søknader årlig om å godkjenne høyere utdanning.– Vi regner med at denne ordningen vil bli større, forhåpentligvis i løpet av ganske kort tid, sier Joachim Kallevig i NOKUT.Foreløpig er det bare tyske og polske yrkesutdannelser innenfor fagene rørlegger, frisør, kjøttskjærer, tømrer og betongskjærer som er kvalitetssikret. Flere fag og land vil innlemmes i ordningen fortløpende.Ved inngangen av 2016 var det 150.000 østeuropeere som jobbet i Norge. (©NTB)