50.000 varslede permitteringer og oppsigelser

Nav mottok varsler om mulige permitteringer og oppsigelser av til sammen 50.000 personer i 2016. Det er 400 flere enn i 2015.

Næringsliv

Dermed holder nivået seg relativt stabilt, mens det var en dobling fra 2014 til 2015.– Det totale antall varsler i 2016 var på nivå med 2015. Vi ser ikke lenger den drastiske stigende tendensen som i året før. At det ikke er en markant økning av bedrifter som varsler oppsigelser eller permitteringer, kan tyde på en positiv utvikling i arbeidsmarkedet i 2017, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.Nesten 17.500 av varslede oppsigelser og permitteringer i 2016 kom fra industrien. Dette har sterk sammenheng med nedgangen i oljeindustrien. Antallet varsler fra industrien var likevel lavere enn i 2015. Innen kategoriene bergverksdrift og utvinning og forretningsmessig tjenesteyting var det derimot en økning. Den eneste næringen uten noen varsler var undervisning.Rogaland er fylket med flest varsler i 2016, med 17.000. Det er også her en finner den største økningen, med 2.300 flere varsler.Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte, som må varsle om det. Og selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer, påpeker Nav. (©NTB)

nav
Nyheter
Næringsliv