Amerikanske selskaper føler seg mindre velkomne i Kina

Åtte av ti amerikanske selskaper i Kina føler seg mindre velkomne der enn før. Ett av fire selskaper har flyttet deler av driften ut av landet eller planlegger å gjøre det.

Næringsliv

I en undersøkelse fra det amerikanske handelskammeret framgår det at det kinesiske regelverket og økte lønnskostnader er blant hovedårsakene til at amerikanske selskaper vil flytte virksomheten ut av Kina. I fjor svarte 77 prosent av selskapene at de følte seg mindre velkomne enn før i Kina, i år svarte 81 prosent det samme.Mister troenRapporten med undersøkelsen kommer samme uke som Donald Trump skal innsettes som president og i en tid med økte spenninger mellom Kina og USA på grunn av politiske utspill fra begge parter.Selskapene som har etablert seg i Kina sier de ikke merker mye til landets løfter om å åpne flere markeder for private og utenlandske aktører. 60 prosent svarer at de har liten tro på at Kina faktisk vil følge opp løftene sine i løpet av de kommende tre årene.

kina
Nyheter
Næringsliv