Dagbladets papirutgave styrker godt Aller-resultat

Aller Media leverer et driftsresultat på 142,9 millioner kroner siste år før avskrivninger og renter, et resultat som er 98 prosent bedre enn året før.

Næringsliv

Dette til tross for at omsetningen gikk tilbake med 5 prosent til 1,8 milliarder kroner sammenlignet med forrige regnskapsår.Selskapet peker på forbedret resultat fra den ordinære driften til tross for inntektsnedgang i Aller Medias digitale inntekter, og trekker fram at det spesielt var konsernets printvirksomhet som styrket resultatet.Både Dagbladet på papir og ukepressevirksomheten til konsernet, som blant annet eier KK, Allers og Se og Hør, viser solide resultater ifølge Aller.Dagens Næringsliv erfarte i begynnelsen av januar at Dagbladets papirutgave kan forsvinne på ukedagene i begynnelsen allerede i 2018 eller 2019, og at mediehusets hovedvirksomhet skal bli deres reklamefinansierte nettsted. (©NTB)

aller media
dagbladet
Nyheter
Næringsliv