DNB Markets ser tregt oppsving og høyere ledighet

Fra DNB Markets' meglerbord. Foto: Are Haram, Finansavisen
Næringsliv

Vekstbunnen i norsk økonomi ble nådd i fjor, med den svakeste BNP-veksten siden finanskriseåret 2009. DNB Markets skriver i sin ferske konjunkturrapport at oppsvinget imidlertid ligger an til å bli tregt. Meglerhuset tror arbeidsledigheten heller vil stige enn falle.«Vi anslår BNP-veksten for fastlandsøkonomien til 1,3 prosent i år og at veksten stiger til rett over 2 prosent i 2020. Tross en svak konjunktursituasjon og avtakende inflasjon, tror vi ikke på flere rentekutt fra Norges Bank. Der Norges Bank varsler oppgang i rentene, tror vi derimot at svake inflasjonsutsikter holder renten i ro. Stadig høyere boligpriser og gjeld, som øker risikoen for finansielle ubalanser, er en viktig grunn til at renten ikke settes videre ned», heter det.DNB Markets tror boligprisveksten vil avta fremover, men venter ikke noen reversering av prisveksten de siste årene.«Dersom vi skulle få et mer markert omslag i boligmarkedet vil det tynge privat forbruk og boliginvesteringer. Det vil gi lavere vekst og høyere arbeidsledighet enn våre prognoser tilsier» heter det i rapporten.Her finner du hele rapporten

dnb markets
Nyheter
Næringsliv
Makro