DNB Markets ser uvanlig mange risikofaktorer

Tross et lysere vekstbilde varsler DNB Markets at mye kan gå galt i verdensøkonomien fremover.

AP Photo
Næringsliv

– Risikofaktorene er uvanlig mange og alvorlige, fra handelskrig og økt proteksjonisme, via hard brexit til mulig valgseier for høyrepopulistiske partier i Europa, skriver banken i rapporten Økonomiske utsikter 2017 onsdag.– Om en eller flere av risikofaktorene skulle materialisere seg, vil den økonomiske veksten bli svekket, heter det.Et overordnet spørsmål er om populismen også vil vinne fram på kontinentet i Europa, hvor det i 2017 er valg i Nederland, Frankrike og Tyskland.– I så fall kan proteksjonismen om seg og få betydelige konsekvenser for verdensøkonomien, skriver DNB Markets, som mener proteksjonistiske tiltak vil være et steg i gal retning som vil ramme den globale handelen.– Proteksjonisme kan bidra til å beskytte eget næringsliv, men gir verken flere lønnsomme arbeidsplasser eller høyere lønninger, heter det.Finansmarkedene har reagert overraskende positivt på valget av Donald Trump. Men markedsaktørene synes i liten grad å ha tatt inn over seg risikoen for at Trumps handelspolitikk «i verste fall kan føre til full handelskrig mot Kina», skriver DNB Markets. (©NTB)

dnb markets
Nyheter
Næringsliv
Makro