Er din bedrift forberedt på cyberangrep?

- Et cyberangrep regnes som en av de største truslene mot selskaper i dag, sier Henrik Vignes, produktansvarlig for AIG i Norge.

En ny undersøkelse fra AIG viser at hele 60 prosent av norske bedrifter mener deres organisasjon er sårbar for datakriminalitet, og at kunnskapsnivået vedrørende konsekvenser av angrep eller brudd er lavt. - Et cyberangrep regnes som en av de største truslene mot selskaper i dag. Dette er en stor endring i forhold til vår undersøkelse utført for fem år siden. Likevel svarer 61 prosent av ledere vi har spurt, at de først og fremst stoler på deres interne IT-avdeling, og hvordan de kan håndtere truslene. 61 prosent av norske bedrifter hevder at cyber-truslene er identifisert og forstått. Begge deler utgjør en risiko, fordi selskapene hele tiden må være på vakt ovenfor nye trusler, og samtidig se på sin egen praksis med et kritisk blikk, sier Henrik Vignes, produktansvarlig for AIG i Norge, i en melding.En ny analyse fra AIG Norge viser at 32 prosent av norske selskaper ser datakriminalitet som en kritisk risiko. Selv om risikoscenariet er realistisk, oppgir hele 74 prosent av selskapene at de ikke har dataangrepsforsikring.AIG har utarbeidet en syv-trinns plan til bedrifter for å oppnå bedre IT-sikkerhet:Trinn 1 - Orden og årvåkenhetEtabler en prosess med fokus på forebyggende arbeid som tar hensyn til de systemer i virksomhetensom styrer data, eller er kritisk for virksomhetens drift.Trinn 2 - Utarbeid en planEtabler en arbeidsgruppe som planlegger hvordan de skal håndtere et eventuelt datainnbrudd.Trinn 3 - Identifiser risikoprofilenStuder kjente cyber-angrep og datainnbrudd, og utarbeid en strategi for å beskytte mot disse.Trinn 4 - Vurder og målKartlegg risikobildet og hvordan man kan minimere det, selv om det er vanskelig å få en nøyaktigrisikoprofil.Trinn 5 - Minimer risikoenInvester i forebyggende tiltak som fokuserer på å beskytte bedriftens systemer fra de størsterisikoene.Trinn 6 - DataangrepsforsikringKjøp dataangrepsforsikring som gir selskapet tilgang til kapital og kompetanse dersom et cyberangrepinntreffer.Trinn 7 - Kom i gangLag en overordnet plan - å utvikle forebyggende tiltak mot dataangrep, begynner med enkle trinn.