Ex-Yara-topp dømt til sju års fengsel

Tidligere Yara-topp Kendrick T. Wallace er i lagmannsretten dømt til sju års fengsel for grov korrupsjon i Libya og India.

Yara hovedkontor foto: Selskapet
Næringsliv

71 år gamle Wallace ble domfelt i Borgarting lagmannsrett tirsdag.Han er den eneste av de fire tidligere lederne i konsernet som ble funnet skyldig da juryen ga retten sin kjennelse i begynnelsen av desember.Ved straffutmålingen ble det i skjerpende retning blant annet lagt vekt på at Ken Wallace var svært sentral ved gjennomføringen av korrupsjonshandlingene, og at handlingene fremsto som godt planlagt.Retten la også vekt på at Wallace var medlem av Yaras konsernledelse. Som selskapets juridiske direktør hadde han det øverste ansvaret for selskapets antikorrupsjonsarbeid. Straffeutmålingen for Wallace ble ikke påvirket av at det var andre som tok initiativet de straffbare handlingene. (©NTB)

yara
Nyheter
Næringsliv