Forventer flere restruktureringer innen rigg

DNB har kommunisert at de ser tap i perioden 2016-2018 på inntil 18 milliarder kroner, men banken har ikke guidet spesifikt på tapene fra den kriseutsatte offshorenæringen.

Harald Serck-Hanssen. Foto: Finansavisen
Næringsliv

-For oss er situasjonen slik vi har ventet. Oljeprisen har også i stor grad utviklet seg slik vi forventet. Men vi er realistiske, og vi er ærlige om at vi ikke tror at den doblingen som var i oljeprisen i 2016 innebærer en vesentlig endring i aktivitetsnivået i offshorebransjen de neste to årene. Vi venter altså at både 2017 og 2018 blir tøffe år, sier DNBs konserndirektør for storkunder, Harald Serck-Hanssen til TDN Finans.Serck-Hanssen er imidlertid mindre bekymret for segmentet i dag enn samme tid i fjor.-Når det gjelder OSV-bransjen, har rundt halvparten av selskapene blitt restrukturert. Vi regner med at den andre halvdelen blir restrukturert i løpet av 2017. Og så blir det blir det selvsagt restrukturering på riggsiden, sier han til nyhetsbyrået.Serck-Hansen ønsker ikke å nevne spesifikke selskapsnavn, men forventer at det blir flere restruktureringer innen riggbransjen i år, og at det først og fremst dreier seg om mindre og mellomstore aktører.Med hensyn til DNB spesifikt, som er blant verdens største utlånere til den kriseutsatte offshorenæringen, poengterer konserndirektøren at han blitt litt mer komfortabel rundt bankens situasjon det seneste året. 

harald serck-hanssen
riggselskaper
offshoremarkedet
oljebransjen
Nyheter
Næringsliv
Energi