Internasjonal beredskap skal testes i Skagerrak

Flere kjemikalieutslipp, tidligere alvorlige skipsutslipp og større trafikk gjør at Kystverket vil gjennomføre tidenes største olje- og kjemikalievernøvelse i Skagerrak.

Næringsliv

Hovedbasen blir i Langesund, og øvelsen skal skje til høsten. Den er støttet av EU og bærer navnet Skagerrak Chemical Oilspill Excercise (SCOPE) 2017.Nasjonale aktører er blant annet brannvesen, politi, Kystvakta og Fylkesmannen.– Dette er en nasjonal koordineringsøvelse der vi trener med andre aktører innen norsk beredskap, i tillegg er målet å styrke internasjonal koordinering ved akutte hendelser, sier prosjektleder for SCOPE 2017, Stig Wahlstrøm.Målet er å gjøre Norge bedre rustet til å møte økningen i sjøtransport av kjemikalier i Skagerrak og Oslofjorden. Ikke minst gjelder dette i Telemark, der folk har opprydningen etter grunnstøtingene til Full City og Godafoss friskt i minne. Jan Kristoffersen fra Telemark Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) ser på øvelsen som svært viktig for regionen.– I Telemark har vi ansvar for landets største risikoregion knyttet til akutt forurensning. Vi har store landbaserte bedrifter med tilhørende maritim sjøtransport av farlig gods som utgjør et stort potensial for store forurensningshendelser, sier han. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv