Lødingen Fisk ilagt 6 millioner i gebyr

Lødingen Fisk er ilagt et overtredelsesgebyr på 6 millioner kroner for å ha tappet Bresjavatn i Nordland under laveste tillatte vannstand i 2014.

Næringsliv

NVE mener selskapet bevisst tappet Bresjavatn i Lødingen kommune under laveste tillatte vannstand og at det ikke ble gjort tiltak for å unngå dette, før NVE kontaktet Lødingen Fisk.– Vi har i flere år påpekt at bedriften har en vannressurs som ikke er tilstrekkelig i tørre perioder, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVEs miljøtilsyn, i en pressemelding.Lødingen Fisk produserer smolt til oppdrettsselskaper. Selskapet har tillatelse til å tappe vannet ned 30 centimeter, men i tidsrommet 12. januar til 25. februar 2014 var vannstanden i Bresjavatn senket mer enn dette – og på det laveste var vannstanden 42 centimeter under laveste tillatte reguleringsgrense.– Bunndyr med liten bevegelse og akvatisk vegetasjon ble tørrlagt og døde som en konsekvens av nedtappingen, sier Leirset.I utmåling av gebyrets størrelse, har NVE blant annet lagt vekt på at selskapet har oppnådd en stor økonomisk fortjeneste ved å tappe Bresjavatn utover de rammene konsesjonen gir. Fortjenesten er beregnet til cirka 5,3 millioner kroner.Lødingen Fisk kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt. (©NTB)

lødingen fisk
Nyheter
Sjømat
Næringsliv