Mario Draghi er ikke overbevist

Inflasjonspresset uteblir.

President of European Central Bank Mario Draghi ... in Frankfurt, Germany, Thursday, July 5, 2012, after the ECB announced to lower its main interest rate to 0.75 per cent. (AP Photo/Michael Probst) Michael Probst
Næringsliv

Sjefen for Den europeiske sentralbanken (ECB), Mario Draghi, hadde ingen overraskelser på lur  da dagens rentedom ble avsagt.- ECB-styret forventer ennå at styringsrentene holder seg på dagens nivåer eller lavere i lengre tid, og mye lenger enn horisonten for obligasjonskjøpene, het det i pressemeldingen .Obligasjonskjøpsprogrammet fastholdes, også det som ventet etter at ECB-sjef Mario Draghi etter forrige rentemøte i desember annonserte en viss nedjustering av kjøpene fra april.Programmet går ut på kjøp for 80 milliarder euro i måneden frem til utgangen av mars 2017, og så for 60 milliarder ut desember 2017.- Betydelige lettelser trengsDraghi avholder i skrivende stund pressekonferanse, der han har gjort det klart at grepene ECB gjorde i desember har lykkes i å forbedre det økonomiske klimaet.Samtidig lover han ifølge Reuters å gjøre mer hvis forbedringen viser seg å være forbigående.Ifølge ECB-sjefen holdes veksten i eurosonen igjen av mangel på strukturelle reformer i medlemslandene, og budskapet er at slike tiltak bør trappes opp.- En svært betydelig grad av pengepolitiske lettelser trengs. Hvis utsiktene svekker seg, står vi klare til å øke obligasjonskjøpsprogrammet i størrelse og varighet, sa Draghi på pressekonferansen.Draghi er ikke overbevistPrisveksten i eurosonen krøp sist måned over én prosent for første gang på tre år, selv om dette stort sett hang sammen med en stabilisering av oljeprisene (ECBs inflasjonsmål er to prosent).Sentralbanksjefen innrømmer at han ennå ikke ser en overbevisende, oppadgående trend i den underliggende inflasjonen.Draghi og ECB forventer at den økonomiske veksten vil styrke seg fremover, men skynder seg å påpeke at risikoen for utsiktene ligger på nedsiden - først og fremst grunnet globale faktorer.Les mer her.

rente
inflasjon
ecb
mario draghi
Nyheter
Næringsliv