Melder UiB til Konkurransetilsynet

Utdanning - Foto - Scanpix

Utdanningsmessen beskylder Universitetet i Bergen for å misbruke sin markedsmakt ved å droppe å delta på messen. Nå er UiB meldt til Konkurransetilsynet.

Verken UiB eller Handelshøyskolen deltar på Utdanningsmessen. De begrunner beslutningen med at slike messer ikke lenger er viktige for ungdommer som skal velge utdanningssted, ifølge Bergens Tidende. Nå har arrangøren meldt UiB, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune inn til Konkurransetilsynet.– Vi oppfatter det slik at UiB vil informere potensielle nye studenter eksklusivt gjennom eget opplegg og skolebesøk. På den måten utnytter de sin sterke posisjon. De fleste skoler vil takke ja til et slikt opplegg fordi UiB er en sterk aktør, sier styreleder i Utdanningsmessen, Eivind Alstad, til avisen.I tillegg til egne hjemmesider og chattetjenester satser UiB på å invitere skoleelever til åpen dag og selv besøke skolene. Messen vurderer erstatningssøksmål hvis besøkstallet synker kraftig som følge av UiBs endrede praksis, ifølge Alstad.– Vi mener at vi ikke driver noen konkurrerende virksomhet. Vi vil at unge skal gjøre gode utdanningsvalg og ønsker å bruke ressursene våre best mulig for å få dette til, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.Konkurransetilsynet vil ikke kommentere saken. (©NTB)