Mistanke om ILA i Nord-Trøndelag

Mattilsynet har mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved en sjølokalitet i Eiterfjorden i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.

Næringsliv

Tirsdag opplyser Mattilsynet i en pressemelding at de har mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35877 Eiterfjorden i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.Lokaliteten drives av Midt Norsk Havbruk AS. - Alle som ferdes og driver aktivitet i området må vise nødvendig aktsomhet, slik at risiko for spredning av sykdom minimaliseres, opplyser Mattilsynet i meldingen.Varslet selvDet var Midt Norsk Havbruk selv som basert på analyseresultatet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten den 13. januar varslet mattilsynet om ILA-mistanken.Mattilsynet skal på inspeksjon ved anlegget for å ta ut prøver for å bekrefte diagnosen.For å hindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot å ta fisk ut av eller inn til lokaliteten.Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Virus fører til sykdom på laks men har ingen betydning for folkehelsen. Tapene kan være betydelige selv om ikke dette alltid er tilfelle. Under gitte vilkår har vi også i Nord-Norge sett at tapene har kunnet passere 90 prosent.ILA regnes som en alvorlig smittsom sykdom i Norge og Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan for håndtering av slike saker fra det øyeblikk mistanke oppstår. EU har sykdommen på sin liste over ikke-eksotiske sykdommer.Ved utbrudd av ILA blir det ofte opprettet et kontrollområde for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning.Kilde: Mattilsynet

midt norsk havbruk as
infeksiøs lakseanemi
oppdrett
Nyheter
Sjømat
Næringsliv