Nøkkeltall fra Tyskland

Den tyske ZEW fremtidsindeksen tikker inn tirsdag.

Foto: AP
Næringsliv

Den tyske ZEW-indeksen endte på 16,6 i januar, melder TDN Finans.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en indeks på 18,4.November-tallene viste en indeks på 13,8.Vurderingen av den nåværende situasjonen steg fra 63,5 til 77,3. Det var her på forhånd ventet en indeks på 65,0.Indeksen baseres på inntil 350 investorer og analytikeres forventninger om utsiktene for tysk økonomi det nærmeste halvåret. En positiv verdi indikerer at et flertall av økonomene er optimistiske, mens en negativ verdi indikerer at flertallet er negative.

tyskland
zew
Nyheter
Næringsliv
Makro