Norsk Industri spår beskjeden vekst

- Flere bedrifter melder om brukbare tall.

Knut Sunde. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Norsk Industri har i dag lagt frem sin konjunkturrapport for 2017.Spådommen er en beskjeden vekst i omsetningen for norsk industri totalt i år, «med betydelig utfallsrom begge veier».- Bedriftene utenfor oljeklyngen har jevnt over noe bedre utsikter enn bedriftene i oljeklyngen. Så vel i prosessindustrien som i mer forbrukerorientert ferdigvareindustri, er det flere industribedrifter som melder om brukbare veksttall for forventet omsetning. Tross alt er det noe vekst i både norsk og internasjonal økonomi i år, skriver Norsk Industri. - Sysselsettingen noe nedIfølge rapporten trekkes sysselsettingen i oljeklyngen nedover. Dette skyldes delvis fallet i oljeinvesteringene, delvis høyere produktivitet og effektivitet.- For resten av industrien spår vi en ganske flat utvikling. I sum går sysselsettingen i industrien noe ned i 2017, heter det videre.Rapporten forteller også at flere av de største medlemmene i Norsk Industri har dels vært usikre på utviklingen i år, dels vegret seg for å sette prognoser på trykk i undersøkelsen.- Derfor velger vi å være mer forsiktige med aggregerte tall i årets rapport enn tidligere, minner Norsk Industri om.Hele rapporten her.