Odfjell henter penger

Odfjell har plassert et fire-årig usikret obligasjonslån, opplyser selskapet fredag.

Foto: Odfjell

Det var stor interesse for lånet på 700 millioner kroner, og det ble betydelig overtegnet, ifølge selskapet. Selskapet opplyser videre at nettoprovenyet skal brukes til refinansiering av eksisterende gjeld, finansiering av mulig fremtidig vekst, samt til generelle selskapsformål.I tillegg har selskapet kjøpt tilbake 119,5 millioner kroner av det utestående obligasjonslånet ODF4. Danske Bank Markets og DNB Markets ble brukt som tilretteleggere.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker