Prisene øker i USA

Onsdag kom tallene for den amerikanske konsumprisindeksen i desember.

Næringsliv

Tall fra det amerikanske statistikkbyrået viser at prisene økte med 0,3 prosent i desember sammenlignet med november.På årsbasis var indeksen opp 2,1 prosent.Begge tallene kom inn som ventet, ifølge Bloomberg sine estimater. Eksklusiv mat- og energipriser var konsumprisene opp 0,2 prosent på månedsbasis og 2,2 prosent på årsbasis - også det som ventet. 

kpi
usa
Nyheter
Næringsliv