Rentedommen er klar

ECB har avsagt ny rentedom.

Michel Euler
Næringsliv

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null.Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.Dette er i tråd med konsensus.- ECB-styret forventer ennå at styringsrentene holder seg på dagens nivåer eller lavere i lengre tid, og mye lenger enn horisonten for obligasjonskjøpene, heter det i pressemeldingen.Kjøpene fortsetterObligasjonskjøpsprogrammet fastholdes, også det som ventet etter at ECB-sjef Mario Draghi etter forrige rentemøte i desember annonserte en viss nedjustering av kjøpene fra april.Programmet går ut på kjøp for 80 milliarder euro i måneden frem til utgangen av mars 2017, og så for 60 milliarder ut desember 2017.ECB-styret åpner for å fortsette kjøpene også utover den tid, frem til det ser en vedvarende justering av inflasjonsbanen i tråd med målet (på to prosent).Vi kommer med mer når pressekonferansen starter klokken 14:30.

rente
mario draghi
ecb
Nyheter
Næringsliv