Rødt lys for Dolly- og Peppes-fusjon

Eivind Yggeseth

Myndighetene setter ned foten for stor pizzafusjon.

Næringsdepartementet er enig med Konkurransetilsynet i at Umoe Restaurant AS sitt oppkjøp av Dolly Dimple's skal forbys.Nærings- og fiskeridepartementet og Konkurransetilsynet har kommet til at de to pizzarestaurant-kjedene Peppes Pizza og Dolly Dimple's er svært like og derfor er nære konkurrenter.15. september i fjor vedtok Konkurransetilsynet å stanse oppkjøpet av Dolly Dimple's. Umoe Restaurants klaget på vedtaket. 20. januar 2017 ble det klart at Nærings- og fiskeridepartementet vil opprettholde Konkurransetilsynets vedtak.Det finnes svært mange forskjellige produkter og tjenester innenfor serveringsbransjen. Konkurransemyndighetene har i dette tilfellet vurdert om partene er nære konkurrenter eller ikke. Det har man kommet frem til at de er.De to pizzakjedene tilbyr relativt like produkter, begge selger produktene gjennom restaurant, hjemlevering og take-away, og begge er kjeder med sterk merkevare og lik forretningsmodell.En sammenslåing vil derfor oppheve konkurransen mellom de to de, og dette vil motivere til økte priser. Andre aktører i bransjen vil ha liten mulighet til å disiplinere den nye aktøren.Departementets og Konkurransetilsynets vurdering er at en sammenslåing vil skape en vesentlig begrensning av konkurransen.