Seks statlige selskaper kjemper om norsk jernbane

Åtte selskaper skal være kvalifisert til å konkurrere om norsk togtrafikk. I seks av dem er stater i majoritet på eiersiden.

Næringsliv

Hongkong, et canadisk pensjonsfond og svensker snuser på norsk jernbane, som følge av trafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen legges ut på anbud i tråd med Jernbanereformen, skriver Klassekampen. Det betyr at norske skattebetaleres penger kan havne i andre lands statskasser.Blant de såkalt prekvalifiserte selskapene er NSB, Flytoget, SJ, MTR, Keolis og Arriva statlige. To har private eiere, nemlig Go-Ahead og Boreal.– Målet er ikke at selskapene som vinner, skal være privateide. Målet er at det er de beste som vinner anbudet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Han mener norske togpassasjerer uansett ikke vil få et kultursjokk.– Norsk skal være arbeidsspråk på norske tog uansett hvilket selskap som vinner kontrakten. Vi ender ikke opp med en situasjon der togpersonalet må snakke kinesisk om kineserne vinner. (©NTB)

jernbane
nsb
flytoget
sj
mtr
keolis
arriva
go-ahead
boreal
Nyheter
Næringsliv