Ser dyrere dollar og sterkere krone

DNB Markets er ute med ferske valutaprognoser.

Næringsliv

Fjoråret vil særlig bli husket for Brexit og Trump, hendelser som satte spor etter seg også i valutamarkedet, skriver DNB Markets i sin ferske konjunkturrapport.Dollaren er tilbake på de sterke nivåene vi så for ett år siden, mens pundet har svekket seg betydelig over en lengre periode.Høyere energipriser har løftet råvarevalutaene, mens valutaene i fremvoksende økonomier tynges av høy gjeld og den sterke dollaren.«Vi venter videre dollarstyrking som følge av ytterligere rentehevinger, en norsk krone som styrker seg i takt med høyere oljepris, videre pundsvekkelse som følge av usikkerheten rundt Brexit og videresvekkelse av yuanen som følge av fortsatt kapitalutgang. På den annen side mener vi tiden er inne for å se en sterkere japansk yen og sveitserfranc. Det skyldes at vi venter høyere inflasjon i Japan og en sentralbank som nedskalerer verdipairkjøpene, mens presset på sentralbanken i Sveits er i ferd med å bli uholdbart stort», skriver meglerhuset.DNB Markets ser lysere utsikter for euroen fremover, men mener starten av året er for tidlig for et comeback for euroen.«Snarere tror vi de mange folkeavstemningene og de kommende forhandlingene med Storbritannia vil øke den politiske usikkerheten, og dermed dempe interessen for euroen. Usikkerheten rundt europeiske banker er neppe et tilbakelagt stadium, og trekker i samme retning», heter det.Meglerhuset ser for seg at den handelsveide kronen styrker seg i overkant av 3 prosent det neste året. Norges Bank på sin side, la til grunn at kronen ville svekke seg med om lag 1 prosent i samme periode i desember. Forskjellenoppstår i stor grad av ulike anslag på oljeprisen fremover.DNB Markets ser for seg en euro på 8,70 kroner om 12 måneder. Dollaren ventes å være nøyaktig like mye verdt, mens pundet skal svekkes til 9,46 kroner.

valuta
dnb markets
Nyheter
Næringsliv
Makro