Ser uendret norsk rente helt til 2021 (minst)

DNB Markets tror ikke Norges Bank vil røre renten på mange år.

Næringsliv

I DNB Markets' ferske konjunkturrapporte anslår meglerhuset en svakere utvikling for norsk økonomi enn det Norges Bank anslo i desember.«Vi venter også en lavere inflasjon enn Norges Bank, og en sterkere krone. I tillegg tror vi påslagene i pengemarkedet kan holde seg høyere litt lengre. Vi har også anslått at veksten i boligprisene dempes kraftig iførste halvår i år, og at prisene kan avta litt neste år. Samlet trekker dette i retning av lavere styringsrenter», skriver meglerhuset.Men DNB Markets tror imidlertid at det skal mye til før Norges Bank setter ned renten.«Selv om boligprisveksten skulle avta, vil både pris- og gjeldsnivå være høyt, og den finansielle risikoen likeså. Norges Bank viser dessuten til at «Når styringsrenten er nær en nedre grense, er usikkerheten om virkningene av pengepolitikken større enn ved et mer normalt rentenivå». Sentralbanken mener det taler for å gå mer varsomt fram i rentesettingen og reagere noe mindre på nyheter som endrer utsiktene for økonomien, enten disse trekker i retning av en lavere eller høyere styringsrente», heter det i rapporten.Lenger ut i anslagsperioden, der Norges Bank anslår renteoppgang, tror DNB Markets at lav og avtakende inflasjon og en sterkere krone vil være en effektiv sperre mot renteoppgang. Meglerhuset anslår dermed at styringsrenten blirholdt uendret gjennom hele anslagsperioden. Og den går helt frem til januar 2021.Her finner du hele rapporten

dnb markets
rente
Nyheter
Næringsliv
Makro