Sjeføkonom: - Det verste er unnagjort for norsk økonomi

NHOs nyansatte sjeføkonom Øystein Dørum går langt i å friskmelde norsk økonomi og næringsliv. Han sier flere indikatorer tyder på at det verste er unnagjort.

Sjeføkonom Øystein Dørum - Foto: Scanpix
Næringsliv

En konkursstatistikk utarbeidet for Aftenposten viser en klar nedgang i konkurser de to siste månedene i fjor.– Det er gledelig at antallet konkurser faller for andre måned på rad, og tallene kan tyde på at pilene er snudd i norsk økonomi, sier Frode Berg, som er sjef i Experian, selskapet som laget oversikten. Han vil likevel ikke slå fast at tallene varsler en varig endring til det bedre.Dørum sier stemningen blant NHOs medlemsbedrifter er snudd og at de ser mer positivt på fremtiden. Han trekker fram flere mulige faktorer, som bruk av oljepenger, mindre fall i oljeinvesteringene, et rentedrevet løft i boligbyggingen og et moderat lønnsoppgjør.– Lønnsoppgjøret har sammen med kronesvekkelsen bidratt til den bedringen i konkurranseevnen som har hjulpet konkurranseutsatt næringsliv, herunder verft, eksportbedrifter og – kanskje særlig – reiseliv, mener Dørum. Han minner samtidig om at flere bedrifter, ikke minst oljeleverandørene, anser situasjonen som vanskelig, men i sum er bildet nokså positivt.– De fleste indikatorer tyder på at det verste er unnagjort for norsk økonomi i denne omgang. (©NTB)

NHO
øystein dørum
Nyheter
Næringsliv