Snøkrabbekrangel mellom Norge og EU

EU og Norge har svært ulikt syn på retten til å fiske i vernesonen rundt Svalbard. Jussprofessor Geir Ulfstein mener Norge står alene om sin tolkning av rettighetene.

Næringsliv

EU krever likebehandling etter Svalbardtraktaten fra 1920, som slår fast at borgere fra alle traktatland har lik rett til å drive næringsvirksomhet, jakt og fiske på Svalbard. Norge mener imidlertid at retten kun gjelder på land og litt over 22 kilometer ut i territorialfarvannet til Svalbard, men ikke på sokkelen utenfor, som er norsk. EU har delt ut tillatelser til å fiske i dette farvannet, mens Norge mener det er ulovlig fiske.– Ingen land har hittil støttet Norges syn på saken. Noen har protestert mot Norge, andre har reservert seg, sier Geir Ulfstein, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, til Nationen .Den 22. desember sendte EU-kommisjonen brev om at 16 navngitte båter har fått lisens til å fiske snøkrabbe i området Norge mener å ha råderett over. For bare en uke siden ble det latviske fiskefartøyet «Senator» tatt inn til Kirkenes av kystvakta da de satte ut krabbeteiner på norsk kontinentalsokkel. Ifølge NRK har Finnmark politidistrikt kommet til at rederiet må betale inndragning på én million kroner og betale en bot på 150.000 kroner. Båten hadde tillatelse fra EU til å fiske i det aktuelle området. (©NTB)

snøkrabbe
svalbard
eu
Nyheter
Sjømat
Næringsliv