TV2-oppsigelser blir juristmat

Over 20 av de 45 TV 2-ansatte som er blitt definert som overtallige, har bedt juristene i Norsk Journalistlag om å vurdere sakene deres.

Næringsliv

– Foreløpig ser det ut til å være i overkant av 20 personer som ønsker at vi ser på sakene deres, sier advokat Knut Skaslien i Norsk Journalistlag til Dagens Næringsliv.Totalt skal kanalen kutte 350 millioner kroner og 177 stillinger innen 2020. Etter en omfattende kompetansekartlegging, har 330 ansatte denne uken vært i samtaler med sine ledere. De 45 som fikk vite at de ikke er innplassert i TV 2s nye organisasjon, er overtallige og får tilbud om en sluttavtale.– Dette er tøffe dager, både for medarbeidere og ledere. Vi er opptatt av å ivareta alle i TV 2 på best mulig vis. Over lengre tid har vi vært åpne om at ett av mange elementer i omstillingsprosessen er at vi dessverre må bli færre medarbeidere. Det er lederne i den nye organisasjonen som har bemannet sine avdelinger, basert på en helhetsvurdering av forhold som er godt etablert i norsk arbeidsliv, skriver TV 2-sjef Olav T. Sandnes i en epost til avisen.To av dem som er på vei ut, er reporter Ronnie Baraldsnes som ble ansatt i 1992 og Christine Mikkelsen som er leder for fagforeningen Parat Media i TV 2 og som har vært ansatt i kanalen siden 1994. (©NTB)

tv2
Nyheter
Næringsliv