Arbeidsledigheten faller

Ingeniører har ikke sett maken på flere år (utvidet).

Arbeidsledigheten falt med 1.200 personer i løpet av januar, viser sesongjusterte tall fra NAV.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1.100 personer.- Ledigheten falt i januar. Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til NAV var på sitt laveste nivå siden desember 2014. Vi ser imidlertid en økning i antallet personer som har gått ledige i mer enn ett år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.Finnmark hadde størst prosentvis oppgang i ledigheten, mens Sogn og Fjordane og Hordaland var fylkene med størst nedgang.I Rogaland har ledigheten nå stabilisert seg.Ledigheten falt eller holdt seg stabil innen alle yrker i januar. Mest falt den innen ingeniør- og IKT-fag. Dette er ifølge NAV første gang på over tre år at yrkesgruppen opplever en betydelig nedgang etter å ha hatt størst økning i ledigheten de siste årene.88.200 ledigeI januar var 88.200 personer registrert som helt ledige hos NAV, 5.000 færre enn i januar i fjor.Ledigheten er nå på 3,2 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,4 prosent i januar i fjor.Konsensus pekte på forhånd mot en ledighet på nettopp 3,2 prosent.I alt 108.500 var personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 800 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken - det samme som i fjor.Artikkelen fortsetter under grafen.

Susan Walsh
Kilde: NAV.- Sykelen har snuddSjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets mener tallene gir støtte til synet om sykelen har snudd for norsk økonomi.- Norges Bank lager månedlige prognoser, hvor bare de på arbeidsmarkedstiltak ekskluderes. Deres prognose er konsistent med en økning på 500-1.000 personer i måneden. Men i januar, falt ledigheten målt på denne måten med 1.200 personer. Så tallene i januar er klart på den sterke siden av dette, skriver han i en kommentar.- Med bedre ledighetstall enn ventet, og boligpriser som fortsatt stiger kraftig, vil Norges Bank tolerere en sterkere krone enn ellers, legger han til.Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker at nedgangen i både AKU-ledigheten (SSB) og dagens NAV-tall for registrert ledighet peker i retning av at det meste av oppgangen i ledigheten er bak oss. - Norges Bank venter en liten oppgang i den sesongjusterte ledigheten i 1. kvartal, og dagens tall er litt mer positive. Det burde bety lite for rentebeslutningen i mars, der vi uansett tror på uendret styringsrente. Selv om forskjellen har blitt litt mindre, er AKU-ledigheten fortsatt en god del høyere enn den registrerte ledigheten, med flat til fallende sysselsetting det siste året, skriver hun i en oppdatering. - Dette indikerer at arbeidsmarkedet kan være noe svakere enn de registrerte ledighetstallene alene indikerer, legger hun til.Flere langtidsledigeNAV-tallene viser videre at 23.900 av de helt ledige i januar har vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Dette er 12 prosent flere enn på samme tid i fjor.Økningen har stort sett vært på Vestlandet, og særlig i Rogaland.Samtidig er det færre nye ledige. 12 prosent færre av de helt ledige har vært arbeidssøkere i under et halvt år sammenlignet med i fjor.Faller mest i SognI januar hadde Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag opplevd den største nedgangen i ledigheten det siste året, med hhv. 24 og 19 prosent. Kun fire fylker her flere ledige enn for ett år siden.Ledigheten har steget mest i Vestfold og Møre og Romsdal det siste året, begge med åtte prosent. I Hordaland har økningen vært syv prosent.Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland og Aust-Agder, med hhv. 4,9 og 3,9 prosent.Sogn og Fjordane og Oppland har den laveste arbeidsledigheten med hhv. 1,8 og 2,0 prosent.Bygg og anlegg viser veiArbeidsledigheten har det siste året falt mest innen bygge- og anleggsarbeid - 17 prosent. Dette tilsvarer 2.200 færre ledige i yrkesgruppen enn for ett år siden.Ledere og ingeniør- og IKT-fag har hatt den største økningen i arbeidsledigheten, med hhv. 10 og åtte prosent i samme periode.I januar var arbeidsledigheten høyest innen industriarbeid og bygg og anlegg - begge med 5,5 prosent av arbeidsstyrken.Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med hhv. 0,7 og 1,2 prosent.Les mer her.