Billigste euro siden sommeren 2015

EURNOK er nå på det laveste nivået siden juli 2015. Hva nå?

Den norske kronen (NOK) har styrket seg den siste tiden og EURNOK har brutt ut av rangen på 8,90-9,10 som krysset har fulgt siden oktober. I morges ligger vi på 8,86.«Krysset har med det kommet ned over 20 øre siden 10. januar, en langt større bevegelse enn de underliggende driverne skulle tilsi«, fastslår Nordea Markets i dagens morgenrapport.Meglerhuset har lenge ment det at det har vært mye luft i EURNOK, men noe av det har bitt tatt ut nå.«Noe av bevegelsen henger trolig også sammen med at volatiliteten har kommet ned, og det bedrer risikojustert avkastning, selv om rentedifferansen er lite endret», heter det.Nordea Markets er positive til NOK på sikt og venter 8,50 kroner ved utgangen av året.«Bevegelsen vi ser ned nå har kanskje noe mer å gå på siden vi nettopp har brutt støtten på 8,90, men det begynner å se strukket ut. En kortsiktig korreksjon opp i EURNOK ville dermed ikke overraske», skriver Nordea.Det samme gjelder for øvrig USDNOK. Siden nyttår har krysset falt 50 øre, hjulpet av både sterkere NOK og svakere USD.