Delingsøkonomien kan bli 80 ganger større

Den samlede verdien på den såkalte delingsøkonomien kan bli så høy som 57 milliarder kroner i 2025, ifølge Vista Analyse. 

Rapporten fra Vista Analyse har vært en del av grunnlaget som delingsøkonomiutvalget har brukt til å utarbeide sin rapport, som ble levert til finansminister Siv Jensen (Frp) mandag, skriver Klassekampen.Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper.Anslaget analyseselskapet har gjort for delingsøkonomiens samlede omsetning i 2025, ligger på mellom 28 og 57 milliarder. I 2015 er det anslått at verdien av tjenestene som ble ytt lå på 500 millioner kroner.– Vi har tatt rapporten fra Vista Analyse med oss i arbeidet, men det er knyttet stor usikkerhet til anslagene, sier utvalgsleder Tommy Staahl Gabrielsen.Omsetningen av tjenester med delingsøkonomi vil være avhengig av sosiale og politiske faktorer, ifølge Haakon Vennemo, samfunnsøkonom og styreleder i Vista Analyse.– Det er nok slik at denne type økonomi vil trives bedre i et samfunn med stor ulikhet og høy arbeidsledighet, sier han til avisen.