- Dette kan styrke kronen

Torsdag kommer det nyheter som kan sette fart på den norske kronen.

Torsdag morgen legger Statistisk sentralbyrå frem nasjonalregnskapstall for fjerde kvartal i fjor, og dermed også tall for hele 2016. DNB Markets venter at tallene vil vise en vekst på 0,3 prosent fra tredje til fjerde kvartal. Det er i tråd med anslaget til Norges Bank, men marginalt lavere enn konsensusanslaget på 0,4 prosent (ifølge Reuters).«Vi venter at BNP-tallene vil antyde en litt bedre utvikling i økonomien enn vi har sett gjennom 2016. Det bør vi også se om veksten skal kunne ta seg opp i år. En vekst i fastlands-BNP på 0,3 prosent vil trolig bli oppfattet som nøytralt til litt svakt, og neppe ha særlig betydning for kronen. Med den interessen som markedet viser for kronen for tiden, tror vi markedet fort rister av seg skuffelsen om veksten ender opp på 0,2 eller 0,1 prosent. En vekst på 0,4 prosent eller høyere vil kunne bidra ytterligere til kronestyrkelse», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.