DN: Økokrim undersøker Tine-direktørs reiser med selger

Økokrim skal granske mulige lovbrudd knyttet til en av Tines leverandører. De involverte nekter for at de har gjort noe galt.

Tine ble gjort oppmerksom på forhold rundt en av sine leverandører av Dagens Næringsliv og gikk deretter til Økokrim. I en artikkel fredag ettermiddag viderebringer avisen en rekke nye opplysninger i saken, basert på reiseregninger og ukentlige refusjonsskjemaer avisen har fått tilgang til.Totalt viser materialet Dagens Næringsliv har tilgang til, at Tetra Pak skal ha refundert rundt 580.000 kroner etter reiser over drøyt fire år hvor selgeren har oppgitt at innkjøpssjefen hos Tine har vært med.– Ingen rollekonfliktDen tidligere innkjøpssjefen sier til avisen at han hadde omfattende kontakt med større leverandører som del av jobben i Tine, og at arbeidet omfattet betydelig reiseaktivitet.– Jeg kan ikke se at den kontakten jeg har hatt med Tetra Pak, har vært i konflikt med rollen som innkjøpssjef i Tine SA, skriver han i en epost til avisen.Han sier kontakten ikke har vært skjult på noen måte, og mener det er faktiske feil i avisens oversikt.– Tetra Pak har ikke fått konkurransesensitiv informasjon av meg, presiserer han.Verken Tine eller Tetra Pak vil opplyse om hvem som har betalt reiseutgiftene.– Er tryggePå spørsmål om Tetra Pak skal legge bånd på seg, og ikke invitere sine kunder på tur og middag, svarer selgeren følgende:– Det er klart vi har våre rutiner og regler som vi følger, det skal være innenfor et forsvarlig omfang og system. Men Tetra Pak gjør dette med alle kunder, sånn som alle andre leverandører gjør, også, sier selgeren.Ved Tetra Paks hovedkontor i Sverige forsvarer kommunikasjonsdirektør Eva Milton måten kundeforholdet ble håndtert på:– Etter en gjennomgåelse av informasjonen du har oversendt, er vi trygge på at gode forretningsmessige grunner rettferdiggjorde all reisingen. Tine betalte selv for reise og losji, sier hun.Ser alvorlig på sakenAssisterende Økokrim-sjef Hedvig Moe Øren bekreftet fredag formiddag at de har mottatt en henvendelse fra Tine om mulige lovbrudd, men vil foreløpig ikke kommentere saken ytterligere. Tine opplyser at de ser svært alvorlig på de opplysningene som er fremkommet.– Vi ønsker åpenhet rundt saken og vil bistå Økokrim med all tilgjengelig informasjon. Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine.(©NTB)