E6 i Østfold bedre enn antatt

Ni år etter at E6 gjennom Østfold var ferdig utbygget som motorvei, viser en rapport at veien er mer lønnsom enn noen hadde trodd.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Reisetiden har gått ned, og det er færre dødsulykker enn før. Det er også mer plass til transport langs nye E6, står det i evalueringsrapporten fra Menon Economics, skriver Aftenposten.Rapporten, som er laget på oppdrag fra Statens vegvesen, fastslår at flere liv kunne vært spart om utbyggingen hadde skjedd raskere. Menon mener også at Norge undervurderer lønnsomheten ved slike utbygginger, fordi dødsulykker koster samfunnet store summer.– Dette viser at utbygging av sammenhengende motorvei binder landet sammen gjennom økt fremkommelighet og redusert reisetid – samtidig som trafikksikkerheten blir mye bedre. Det er slik vi tenker rundt veibygging i fremtiden, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en epost. De fire første årene etter årtusenskiftet mistet 16 personer livet på E6 gjennom Østfold. De siste fire årene var tallet to.Trafikkøkningen har også vært større enn ventet, noe som også bidrar til at nytten av den nye veien har vært større enn forutsatt.Rapporten trekker også fram negative sider ved utbyggingen, inkludert konsekvenser for dyrket mark og for miljøet, blant annet på grunn av økte utslipp fra trafikken.(©NTB)

e6
østfold
ketil solvik-olsen
Nyheter
Næringsliv