Etter en grundig evalueringsprosess har styret i Nye Veier valgt å gå videre med Hæhre Entreprenør AS inn i konkretiseringsfasen, heter det i en  fredag.Veistrekningen er ventet ferdigstilt i desember 2019. Tilbudet fra Hæhre er på rundt 1,8 milliarder kroner. Fram mot slutten av april skal entreprenøren i samarbeid med Nye Veier konkretisere hvordan de skal løse oppdraget før endelig kontrakt er klar for godkjenning. Kontrakten planlegges signert 10. mai.Tildelingen skjer etter den såkalte Best Value Procurement (BVP)-metoden. Kjernen i dette er ifølge Nye Veier å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon, blant annet gjennom intervjurunder. Dette er det første BVP-prosjektet som gjennomføres i Norge.– Det å involvere entreprenør og rådgivere i en tidlig fase bidrar til rasjonelle løsninger og lavere kostnader, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad.I finaleheatet for å få oppdraget hadde Hæhre konkurranse av Veidekke/AF, NCC og Acciona. Sistnevnte er en spansk entreprenør som ifølge Aftenposten er anklaget for omfattende korrupsjon i forbindelse med offentlige kontrakter i hjemlandet. Overfor avisa påpekte administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier at de fulgte prinsippet om at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist.(©NTB)