Forsvarssjefen mener politiet skal håndtere terror

Forsvarssjef Håkon Bruun-Hanssen mener politiet og ikke Forsvaret bør ha ansvaret for å slå tilbake mot terrorangrep mot skip og oljeplattformer.

- Vi mener dette fortsatt skal håndteres av politiet, sier Bruun-Hanssen til VG.I løpet av våren skal regjeringen etter planen ta stilling til en tydeligere fordeling av oppgavene mellom politiet og Forsvaret i fredstid. I oktober i fjor foreslo en utredning ledet av den tidligere sjøoffiseren Arne Røksund at Forsvaret både skulle lede og gjennomføre aksjoner, dersom Norge eller norske interesser til havs rammes av terrorangrep.- Vi er skeptiske til å løfte det komplette ansvaret fra politiet og over til Forsvaret. I dag er det slik at politiet beslutter og vi gjør jobben fordi vi har kompetansen og utstyret. Men at vi i Forsvaret også skal ta beslutningen, det er vi ikke klare for, sier forsvarssjefen.Oppgavefordelingen mellom politiet og Forsvaret griper også inn i Grunnlovens hindre mot å sette inn militærmakt mot norske borgere i fredstid. - Vi har oppgaven med å bekjempe maritim terror, men vi har ikke myndighet til å starte slike aksjoner på egen hånd. Den myndigheten er det politiet som har, sier Bruun-Hanssen.(©NTB)